გამოქვეყნდა: 01 იანვარი
  • დასახელება:

  • მომწოდებელი :

  • ბოლო ვადა:

    01 იანვარი


ვაკანსიებისა და განცხადებების თანამედროვე პლატფორმა საქართველოში, რომელიც ამარტივებს ურთიერთობას კომპანიებსა და სამსახურის მაძიებლებს შორის. #თუდასაქმებაგინდა