თარგმნა ქართულიდან ინგლისურად/რუსულად და პირიქით


გამოქვეყნდა: 17 აგვისტო

გადავთარგმნი ნებისმიერი სახის მასალას როგორც ქართულიდან ინგლისურად და რუსულად, ასევე პირიქით. გარანტირებულია მაღალი ხარისხი და სრული სიზუსტის დაცვა. ერთი გვერდის (1800 სიმბოლოს მიხედვით) ღირებულება შეადგენს 6 ლარს.

Tel: 571882357

E-mail: anna.sknn@gmail.com

Переведу текст любого материала как с грузинского на англиский и русский, так и наоборот. Гарантировано высокое качество и точность переведенного текста. Цена одной страницы (в соответствий с 1800 символами) составляет 6 GEL.

Translating the text of any material from Georgian into English and Russian as well as from these languages into Georgian. High quality and content accuracy are guaranteed. The price of one page (in accordance to 1800 symbols) is 6 GEL

ანაზღაურება: 6 4
შესრულების დრო: 1

მსგავსი განცხადებები

ვაკანსიებისა და განცხადებების თანამედროვე პლატფორმა საქართველოში, რომელიც ამარტივებს ურთიერთობას კომპანიებსა და სამსახურის მაძიებლებს შორის. #თუდასაქმებაგინდა